Ochota (Warszawa) - Dermatolog na NFZ

aktualizacja: maj 2021 r.

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

KOSZYKOWA 82A
WARSZAWA OCHOTA
tel. (22) 502-13-00

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

KOSZYKOWA 82A
WARSZAWA OCHOTA
tel. (22) 502-13-24

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 59 dni
Liczba osób oczekujących: 277

ODDZIAŁ DERMATOLOGII I WENEROLOGII

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

KOSZYKOWA 82A
WARSZAWA OCHOTA
tel. (22) 502-13-13

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 0 dni
Liczba osób oczekujących: 0

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA OCHOTA

SKARŻYŃSKIEGO 1
WARSZAWA OCHOTA
tel. 22 822-57-36

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 5 dni
Liczba osób oczekujących: 31

PORADNIA DERMATOLOGICZNA ŻWIRKI I WIGURY 39

LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ŻWIRKI I WIGURY 39
WARSZAWA
tel. 228238945

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 22 dni
Liczba osób oczekujących: 103

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

KOSZYKOWA 82A
WARSZAWA OCHOTA
tel. (22) 502-13-00

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 132 dni
Liczba osób oczekujących: 405

PORADNIA DERMATOLOGICZNA (PAWIŃSKIEGO)

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PAWIŃSKIEGO 2
WARSZAWA OCHOTA
tel. 22 257-04-15

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA 4
OCHOTA
tel. (22) 502-13-00

Kolejka

Średni czas oczekiwania: 132 dni
Liczba osób oczekujących: 405